supersize jouw toekomst

Het Damstede Lyceum, het ABC Noorderlicht en het Over-Y College gaan samen voor het ontketenen van verbeeldingskracht bij leerlingen, ouders, politiek en stad. 

Icoon-idee

TACHTIG020 in het kort

Het Damstede Lyceum, het ABC Noorderlicht en het Over-Y College gaan samenwerken aan een nieuw te vormen scholengemeenschap. De scholen willen in een verbindend proces met ontwikkelgroepen het huidige curriculum terugbrengen naar 80%. Zo komt er 20% ruimte voor nieuw te ontwikkelen leerstof waarin de verbeeldingskracht van leerlingen, docenten en ouders centraal staat. De thema’s binnen de nieuw te ontwikkelen leerstof worden uitgewerkt op de gebieden verbeeldingskracht en samenwerking met de stad (relatie). Waarbij 80% van het huidige curriculum (kennis) ondersteunt.

Directeur van Kennis, Jurriën Overvoorde

Leerlingen beter voorbereiden op hun toekomst vraagt basisstudievaardigheden op elk gebied. De Directeur van Kennis ziet erop toe dat het huidige curriculum teruggebracht wordt naar 80% terwijl de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Dit gebeurt op basis van de toegevoegde waarde vanuit de 20% verbeeldingskracht en samenwerking met de stad (relatie).

Directeur van Verbeeldingskracht, Aart van der Want

Verbeeldingskracht zorgt ervoor dat het nieuw te ontwikkelen curriculum beter aansluit op de toekomst van iedere leerling. Door onder andere avontuur, signaalherkenning en leren omgaan met onzekerheden zet de Directeur van Verbeeldingskracht zich in voor het continue dromen een leven lang.

Directeur van Relatie, Thijs Remmers

Cohesie ontstaat door actief teamwork binnen divers samengestelde groepen met deelnemers van binnen en buiten de scholen. De directeur van relatie zorgt er vooral voor dat het nieuw te ontwikkelen curriculum versterkt wordt door aansluiting op de agenda’s van de stad en van stadsdeel Amsterdam-Noord.

We nodigen iedereen uit om mee te denken over onze nieuwe scholengemeenschap en het bijbehorende onderwijsconcept. Wil jij als ouder dat je kind beter voorbereid is op de toekomst? Of ben je misschien een werkgever die weet waar een school extra op moet letten?

020: AGENDA VAN DE STAD

TACHTIG020 is vernieuwend omdat het nieuwe curriculum gesynchroniseerd wordt met de agenda van Amsterdam. De scholen werken samen met partners als gemeente, bedrijven, zorg en andere organisaties. Kennis, verbeeldingskracht en relatie zorgen samen met al deze partners voor leerlingen die beter voorbereid zijn op hun toekomst.